Creapure


Creapure® je ochrannou známkou Německé společnosti AlzChem. Tuto známku najdete především na přípravcích obsahující 100% čistý kreatin monohydrát. Creapure® je tedy jistotou kvalitního a 100% čistého kreatin monohydrátu, kterou používá velké množství výrobců.