Vrácení zboží

Zboží zakoupené na Fitkrám.cz lze bez udání důvodu kdykoliv vrátit během zákonné 14 denní lhůty - ta začíná běžet datem převzetí zboží. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.


Doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Fitkrám.cz nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.


14 denní lhůta

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).


Co přiložit k vrácenému zboží?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu (faktury), který jste obdrželi na svoji e‑mailovou adresu. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.


Jaké zboží nelze vrátit?
 • Zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím
 • Zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal či obal porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Jak zboží vrátit

 1. Pokud zboží vracíte ve 14 denní lhůtě přiložte prosím vyplněný formulář: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
 2. Zboží a formulář o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:
  Kateřina Maurerová
  Fitkrám.cz
  Vrchlického 676/84
  150 00 - Praha, Košíře
 3. Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Ještě pár detailů...
 • zboží nemusí být ve 14 denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu
 • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty
 • končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den
 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů