Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků Fitkrám.cz patří mezi naše nejvyšší priority. Při zacházení s těmito daty vždy dbáme na nejvyšší stupně zabezpečení a šifrování dat proti jejich odcizení.

Informace o zákaznících a jejich nákupech uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky a to zejména zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel Fitkrám.cz je registrovaným správcem osobních údajů (registrační číslo subjektu: 00066852). Veškeré údaje, které Fitkrám.cz získává od svých zákazníků jsou užívány pouze pro vnitřní potřebu společnosti a společnost Fitkrám.cz je neposkytuje žádným třetím osobám - výjimku v tomto případě představují externí společnosti - dopravci kteří zajišťují doručení zásilky od obchodu k zákazníkovi. Fitkrám.cz ale těmto dopravcům dodává data v co nejmenším rozsahu a to pouze ta která jsou potřebná k úspěšnému doručení zásilky zákazníkovi.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Fitkrám.cz a jeho provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Fitkrám.cz uchovává data zákazníků bezpečně díky dodržování nejvyšších standardů bezpečnosti. Soukromá data jako hesla jsou na serverech provozovatele šifrována bezpečnou metodou a mezi zákazníkem a serverem jsou šifrována použitím spojení přes protokol HTTPS (nejvyšší ochrana A+). Zákazník má právo kdykoliv požádat provozovatele o vymazání údajů o zákazníkovi vedených, provozovatel Fitkrám.cz tento výmaz provede v co nejkratší době a zákazníka o tomto informuje. Dále již tato data nemohou být provozovatelem zpracovávána.

Zajímá vás více informací o cookies? Přečtěte si jak s nimi nakládáme. Cookies na Fitkrám.cz


Veškeré materiály včetně textů, grafických podob či fotografií produktů publikované na webových stránkách Fitkrám.cz jsou chráněny autorským zákonem. Názvy výrobků, služeb nebo společností mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Data z webových stránek Fitkrám.cz nesmí být jakkoliv použita pro další šíření bez písemného souhlasu provozovatele Fitkrám.cz